De start van een nieuwe cyclus

 

Na de fundamentele reset in 2022 zal de  inflatie in de eerste helft van 2023 naar verwachting snel afnemen. Genoeg om 2023 te bestempelen als het jaar van de desinflatie. Dat biedt ruimte aan lagere rentes, doordat centrale banken pauzeren. 

Europa zit al in een recessie, de Verenigde Staten voorlopig niet. Wel zullen de groeiverschillen met Azië en opkomende markten in 2023 de grootste zijn sinds 2017. Reken op een lagere dollar, vooral ten opzichte Aziatische valuta. Het wordt eerder het jaar van de yen.

De vorige marktcyclus van maart 2009 tot februari 2020 werd gekenmerkt door lage en stabiele inflatie, gematigde economische groei en onconventioneel monetair beleid. Na een kunstmatig intermezzo met een korte snelle cyclus gedurende de pandemie staan we in 2023 aan het begin van de volgende cyclus. Het is nu de tijd om de beleggingsportefeuille voor te bereiden op deze nieuwe cyclus. Het ligt voor de hand om terug te grijpen op wat in het verleden goed heeft gewerkt. Toch zal deze cyclus er sprake zijn van hogere groei door onder andere de energietransitie, deglobalisering en het toenemende gewicht van Azië in de wereldeconomie. Daarbij past een hoger inflatieniveau.

In de aandelenportefeuille gaat de voorkeur uit naar aandelen buiten de Verenigde Staten, naar waarde-aandelen boven groei-aandelen, small-caps boven large-caps en cyclische aandelen boven defensieve aandelen. Dan is 2023 al snel het jaar van de opkomende markten.

 Namens geheel Auréus wens ik u een gelukkig, gezond en voorspoedig 2023

Han Dieperink

Ontvang de Visie 2023