• Vertrouwd, lokaal en persoonlijk betrokken
  • Toekomstbestendig vermogensbeheer
  • Onderscheidende portefeuilles met vastgoed en private equity beleggingen

Markt-factor benadering

Schermafbeelding 2022-02-18 om 23.22.30

In een portefeuille die is gebaseerd op de markt-factor benadering worden aandelen gelijk verdeeld over markt- en factorbeleggingen. Het marktdeel wordt deels ingevuld met fiscaal efficiënte fondsen. Door die fiscaal transparante structuur lekt er geen buitenlandse bronbelasting weg. In het factordeel wordt in aandelen belegd die zijn geselecteerd op basis van vijf verschillende eigenschappen waarvan op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat ze op lange termijn een structurele premie bieden boven het marktrendement. Dit zijn de factoren waarde, omvang, momentum, lage volatiliteit en kwaliteit.

Deze combinatie van markt en factor is volgens ons in staat om op lange termijn elke passieve indexbelegging na kosten te verslaan, zonder dat er op voorhand sprake is van een grote afwijking van die index. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen in deze portefeuilles ook obligaties en alternatieven worden opgenomen. Daarbij wordt een wereldwijde spreiding gehanteerd en wordt er uitsluitend belegd in risicomijdende obligaties.

Verder wordt er in deze portefeuille waarde toegevoegd door regelmatig de beleggingscategorieën weer terug te brengen op het oorspronkelijke gewicht. Dit proces van herbalanceren van de portefeuille komt feitelijk neer op laag kopen, hoog verkopen. In de praktijk werkt dat beter dan proberen de markt te ‘timen’. Het resultaat is een efficiënte portefeuille, waarin de kosten laag worden gehouden, ook door het aantal transacties te beperken.

Actieve benadering


Schermafbeelding 2022-02-18 om 23.20.43In de actieve benadering staat de hele portefeuille in dienst van de doelstelling om een betere risico/rendementsverhouding te bereiken dan de marktportefeuille. Dat betekent dat deze portefeuille flexibel moet kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat het ‘timen’ van de markt bijzonder lastig is, geloven we wel dat er een onderscheid valt te maken tussen aantrekkelijke beleggingen en minder aantrekkelijke beleggingen. Het kan zelfs voorkomen dat een bepaalde categorie zo onaantrekkelijk is dat er helemaal niet in wordt belegd. Uitgangspunt is dan ook dat beleggingsdwang zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Dat betekent ook dat zelfs de beleggingsmix flexibel is. Zo zijn er periodes dat risicovolle obligaties een prima alternatief zijn voor aandelen.

Een belangrijk deel van het beleggingsproces gestructureerd en geautomatiseerd, wat zorgt voor een consistent goed resultaat. Door naast beursgenoteerde beleggingen ook private beleggingen op te nemen, dragen deze bij aan de doelstelling om de bewegelijkheid van de portefeuille te beperken. Ook zorgen private beleggingen voor diversificatie en voor een extra premie als vergoeding voor de beperkte liquiditeit. De grotere stabiliteit die deze portefeuille nastreeft, hebben tot gevolg dat verliezen worden beperkt op het moment dat koersen hard dalen. Dat zorgt voor financiële rust bij beleggers, waardoor die minder snel geneigd zijn om de fout te maken door juist op de verkeerde momenten de portefeuille te liquideren.

Individuele benadering

Scherm­afbeelding 2022-11-28 om 14.30.05

Het rendement op de aandelenmarkt wordt in de praktijk gerealiseerd door een kleine groep aandelen. Op ongeveer de helft van alle aandelen wordt per saldo geld verloren. Om die verliezen goed te maken is de winst op 45 procent van de totale aandelenmarkt vereist. Minder dan 5 procent van alle aandelen zorgt voor het positieve totaalrendement. De individuele benadering is erop gericht om juist die aandelen te selecteren. Die aandelen worden nauwgezet gevolgd op basis van oorspronkelijke research. Dit zorgt voor portefeuillekeuzes met een hoge overtuiging en weinig mutaties. Bij de selectie ligt de nadruk op zaken als omzet-, winstgroei en gezonde balansverhoudingen. Verder wordt gekeken naar de kwaliteit van het management, de mate van concurrentievoordeel en de duurzaamheid van het bedrijfsmodel. Risico’s worden beperkt door te begrijpen waarin wordt belegd.

Binnen deze benadering heeft u de keuze uit een portefeuille met individuele Amerikaanse en West-Europese aandelen of een wereldwijde portefeuille. In het laatste geval wordt het deel met individuele Amerikaanse en West-Europese aandelen aangevuld met indexbeleggingen in opkomende markten, Azië en small/caps. Het rendement van deze portefeuille is vooral afhankelijk van de individuele aandelenselectie. Door gebruik te maken van individuele aandelen worden de kosten laag gehouden. Verder geeft deze portefeuille ook een goed inzicht in de aandelen die bijdragen aan het totale rendement van de portefeuille.

SRI-Impact benadering

Sustainable_Development_Goals

Beleggingen die een positieve meetbare impact hebben op mens, maatschappij en milieu zijn impactbeleggingen. Waar duurzaam beleggen is ingesteld op onderhoud en behoud, is impactbeleggen gericht op een positieve verandering. Nu is het financiële rendement van een belegging eenvoudig te meten, maar voor het maatschappelijke rendement is dat een stuk lastiger. Daarvoor moet immers de bijdrage aan een transitie naar een betere wereld worden gemeten.

Het is niet zo vreemd dat een deel van die impact zichtbaar wordt in het rendement. Immers door problemen op te lossen wordt er toegevoegde waarde geleverd wat resulteert in een bovengemiddeld rendement. Elke ondernemer zal dit bekend voorkomen. Ze zijn gestart met het oplossen van een bepaald probleem en aan de geboden oplossing kan goed worden verdiend. Impactbeleggen begint bij het definiëren van het probleem. Nu zijn er meerdere crises waar veel individuele bedrijven hard werken aan een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de klimaat-, milieu-, energie-, water-, voedsel- en de gezondheidscrisis. Deze verschillende crises hangen met elkaar samen en komen ook tot uitdrukking in de verantwoorde ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Om voldoende spreiding te bereiken bestaat de kern van de portefeuille uit bedrijven die hoog scoren op het gebied van duurzaamheid, met daaromheen per crisis/thema aparte impactsatellieten. Ook op obligatiegebied is er veel mogelijk op het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan greenbonds of social impact bonds, en fondsen op het gebied van microkredieten of voor het financieren van alternatieve energie.

Het resultaat is een portefeuille die verder gaat dan de typische duurzame portefeuille, die een sterk positieve maatschappelijke impact heeft, maar tegelijkertijd geen cent weggeeft van het rendement. Sterker nog, het is onze overtuiging dat deze benadering op termijn kan bijdragen aan een bovengemiddeld financieel rendement.

Heeft u interesse in vermogensbeheer?

Neem nu vrijblijvend contact op en ontvang tijdelijk gratis het boek “Thematisch beleggen – In de wereld na het Coronavirus”.

Neem contact op