Minder belasting op vermogen door OAKK-Auréus lijfrente oplossing

De belasting op vermogen gaat omhoog, terwijl wordt verwacht dat mensen meer zelf doen aan vermogensopbouw. Sinds de introductie van de vermogensrendementsheffing in box 3 in 2001 was het simpel. Over alle bezittingen werd gerekend met een forfaitair rendement van 4 procent, waarover 30 procent belasting werd geheven. Door die 1,2 procent te betalen, was men overal vanaf. Door deze relatief lage belasting verdween de interesse bij het grote publiek in veel aftrekposten. Nu de belasting op vermogen stijgt en veel van die aftrekposten verdwijnen, neemt de behoefte aan fiscale optimalisatie toe.

In de jaren tachtig en negentig waren lijfrenteverzekeringen erg populair. Met belastingvoordeel sparen voor een levenslange uitkering als mooie aanvulling op het pensioen. Vaak was zo’n polis een product met hoge kosten, waarvan bij overlijden het eventueel resterende nog uit te keren bedrag aan de verzekeringsmaatschappij toekomt en niet aan de nabestaanden. Vanwege de kosten is de lijfrenteverzekering daarna minder populair geworden, maar dankzij nieuwe wetgeving is het mogelijk om met het zogenaamde banksparen de extra premies of administratieve kosten te vermijden. Banksparen is als term enigszins verwarrend, omdat het naast sparen ook prima geschikt is mee te beleggen.

Doordat bestaande polissen kunnen worden overgezet naar banksparen, ontstaan er uitstekende mogelijkheden om veel kosten te besparen en het beleggingsbeleid te optimaliseren. Auréus biedt samen met OAKK Beheerd Beleggen dergelijke oplossingen. OAKK Capital Partners, het moederbedrijf van OAKK Beheerd Beleggen, bestaat sinds 2003 en biedt lijfrenterekeningen aan in de vorm van beleggen met banksparen. Dankzij deze nieuwe vorm van aanvullend pensioen gaat het geld bij overlijden naar uw nabestaanden en niet naar de verzekeraar. Verder zijn de kosten lager, is het doel altijd inzichtelijk en afgestemd op uw persoonlijke situatie. Auréus geeft het financiële advies, inventariseert en blijft uw vaste contact. Beleggingsoplossingen van Auréus kunnen onderdeel worden van uw bestaande polissen. Uw vaste aanspreekpunt binnen Auréus kan u er meer over vertellen.

Tijdens de opbouwfase van een lijfrenterekening staat het geld waarover nog geen inkomstenbelasting is betaald op een geblokkeerde OAKK Auréus beleggingsrekening. In de uitkeringsfase volgt de uitkering waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Een extra voordeel van lijfrentes is dat ze niet onder de heffing van Box 3 vallen. De belasting in Box 3 zal in de komende jaren omhooggaan naar 34 procent en ook nog eens worden geheven over het daadwerkelijke rendement. Linkse partijen willen zelfs een belasting van 49,5 procent op vermogen, wat mogelijk betekent dat bij een nieuw kabinet de heffing nog sneller stijgt. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden om pensioen op te bouwen via een speciale lijfrenterekening verder verruimd. Dit hangt samen met de Wet Toekomst Pensioenen. Het percentage waarmee de jaarruimte wordt berekend, wordt verhoogd van 13,3 procent naar 30 procent. Dat is een forse verhoging. Het betekent ook dat mensen die nog weinig aan pensioen hebben gedaan, nu sneller en beter een inhaalslag kunnen maken om de pensioenpot met belastingvoordeel gevuld te krijgen. Vooral voor ondernemers is het nu in de praktijk gemakkelijker om pensioen op te bouwen. Ook dat kan via OAKK Auréus lijfrenterekeningen.

Wellicht heeft u nog oude polissen in de kast liggen. Deze zijn de moeite waard om te bekijken of er niet een beter alternatief is met de OAKK Aureus lijfrenterekening. Bouwt u zelf weinig of geen pensioen op, dan is het ook de moeite waard om gebruik te maken van de aftrekmogelijkheden. Tegen het einde van elk jaar wordt vaak gekeken of er nog mogelijkheden zijn om te voorkomen dat er te veel belasting moet worden betaald. Daar kunnen nu de verruimde pensioenmogelijkheden in meegenomen worden. Zo is het nuttige met het aangename te verenigen.

Veel gestelde vragen over lijfrentes

Ik heb een lijfrentepolis, is het verstandig deze naar de OAKK – Aureus rekening over te boeken
Ik heb nog geen lijfrentepolis, wat zijn voor mij als ondernemer de mogelijkheden?
Ik heb een lijfrentepolis en heb mijn AOW-leeftijd (bijna) bereikt, wat zijn de mogelijkheden?
Oudedagsverplichting; omzetten naar een lijfrente of in de BV houden?
Ik wil als DGA-er, ZZP-er of MKB-er graag beginnen met het opbouwen van pensioen, wat zijn de mogelijkheden?

Meer weten over de mogelijkheden met bestaande lijfrentes of de verruimde mogelijkheden voor DGA, ZZP'er of MKB-er?

Vraag een persoonlijk gesprek aan met een adviseur van Auréus.