Toezicht

Vergunning en registraties
Beleggingsbeleid
Duurzaamheidsbeleid Auréus
Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM): de totaal te verwachten kosten voor beleggen bij Auréus
Beheerst beloningsbeleid
Kapitaaltoereikendheid
Orderuitvoeringsbeleid bij beleggingsdiensten