BB Capital Fund Investments

Het BB Capital Fund Investments richt zich op particuliere beleggers en family offices om ook aan hun gespreid toegang te geven tot Europees private equity.

Portefeuille

De doelstelling van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. (hierna: het fonds) is om particuliere beleggers en family offices gespreid toegang te geven tot Europees private equity en daarmee een totaalrendement te realiseren dat overeenkomt met het historisch rendement op private equity, dat ca. 13% per jaar bedraagt. Nu wordt bij het historisch rendement op private equity alleen het geïnvesteerde vermogen in aanmerkingen genomen, terwijl juist bij private equity het jaren kan duren voordat het vermogen is geïnvesteerd, wat een significant rendementsverlies betekent voor de individuele belegger. De uitdaging voor het fonds is dan ook om zoveel mogelijk belegd te blijven. Dat doet de beheerder door continu investeringsmandaten aan te gaan, door ingaande en uitgaande kasstromen zoveel mogelijk te matchen en de fondsen in een dakpanconstructie te rangschikken. Daardoor kunnen kasstromen uit het ene fonds gebruikt worden om te investeren in nieuwe fondsen. Zo is continu een veel groter deel van het vermogen ook daadwerkelijk aan het werk, wat ten goede komt aan het rendement. Daarmee komt het rendement op het geïnvesteerde vermogen ook overeen met het effectieve rendement voor de belegger.

Het streven is om de portefeuille uit 30 tot 40 fondsen te laten bestaan. Op dit moment zijn onder andere de volgende private equity fondsen opgenomen: Nordian Capital, Smile Invest, Main Capital, Vendis Capital, Prime Ventures, Headway Capital Partners en IK Investment Partners. Het fonds is gespreid over honderden private bedrijven in Europa in diverse sectoren.

Wie direct wil beleggen in private equity en wil spreiden over meerdere fondsen moet al snel tientallen miljoenen meebrengen. Aangezien private equity vaak niet groter is dan een derde van de totale portefeuille, gaat het dus om aanzienlijke vermogens om te kunnen participeren. Dit fonds is er op toegesneden om dergelijke investeringen ook voor particuliere beleggers en vermogende families beschikbaar te maken, omdat een investering in het fonds al vanaf 250.000 euro mogelijk is.

Structuur

Het fonds is opgericht op 30 augustus 2018. Het is een open-end fonds met onbeperkte looptijd. Omdat het fonds de structuur heeft van een coöperatie kunnen investeerders via een Nederlandse vennootschap uitkeringen in principe onbelast ontvangen. Waar mogelijk streeft het fonds er naar om voor een gedeelte van de investeringen in private equity gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Het fonds geeft gewone participaties uit met een rendementsdoelstelling van 10-15% per jaar. De vaste datum voor toe- en uittreding is jaarlijks op 1 juni, maar de fondsmanager kan op andere momenten nieuwe leden laten toetreden. Uitstappen voor de gewone participaties is mogelijk na 7 jaar, maar gaat altijd gefaseerd over een periode van 5 jaar (dus bij elkaar minimaal 11 jaar), mits de liquiditeit van het fonds dit toelaat. Aanbevolen wordt om participaties langer dan 11 jaar aan te houden om optimaal van het lange termijn karakter van private equity te kunnen profiteren. Overdracht aan derden is altijd mogelijk, na goedkeuring van de fondsmanager en ook binnen de eerste periode van 7 jaar.

Naast de gewone participaties geeft het fonds ook preferente participaties uit. De preferente participaties hebben een vast dividendrendement dat momenteel 5 procent bedraagt, wat jaarlijks in juni wordt uitgekeerd. De looptijd is gemaximeerd op 8 jaar, eerdere terugbetaling is mogelijk. Het fonds geeft maximaal 30 procent van het fondsvermogen uit in preferente participaties. Het voordeel van deze participaties is dat de hele onderliggende portefeuille geldt als dekking voor het uit te keren preferente dividend.

Kosten

De kosten van BB Capital Fund Investments zijn als volgt:

  • Jaarlijkse beheersvergoeding van 2 procent over het ingelegde kapitaal
  • Overige fondskosten van circa 0,25 procent per jaar
  • Eenmalig 3 procent emissiekosten bij instappen
  • Eenmalig 5 procent voor gewone participaties bij uitstappen

Behoudens de emissiekosten en uitstapkosten lopen alle kosten door het fonds.

Beheerder

De beheerder is BB Capital Investments, opgericht in 2007. BB Capital Investments beheert zelf een private equity portefeuille met Nederlandse MKB-bedrijven. Daarmee behaalde BB Capital Investments tot op heden bovengemiddelde rendementen. Door deze activiteiten heeft de beheerder veel kennis en een sterk netwerk in de private equity-wereld, wat een plus is gelet op het clubachtige karakter van Europees private equity. Vergeleken met private equity fondsen van reguliere asset managers of banken is dit een groot voordeel. Die hebben niet dezelfde ervaring en zo’n netwerk. Dit helpt BB Capital Investments uiteraard ook bij zaken als de due diligence en de rapportage tijdens de looptijd. De partners van BB Capital Investments zijn Susan van Koeveringe, Mathijs Biesta, Nancy Kouwenhoven en Frederic de Visser. De eigen portefeuille van BB Capital is geen onderdeel van het fonds.

Inschrijven

Investeren is mogelijk vanaf 250.000 euro. Dit kan ook bereikt worden met een combinatie van gewone en preferente participaties.

Menu