Private markten

Beleggingen op ‘private markten’ bestaan uit een brede waaier aan beleggingsmogelijkheden, waarvan een groeiend aandeel kan opgenomen worden in de portefeuille van de meeste langetermijnbeleggers.

Capiva Plus Fund

Private-marktbelegingen

Het begrip private-marktenbeleggingen omvat uiteenlopende strategieën die beleggen in een diversiteit aan markten en beleggingscategorieën, zoals vastgoed, infrastructuur en beleggingen in niet beursgenoteerde bedrijven.

De liquiditeit, ofwel verhandelbaarheid, van private-marktenbeleggingen hangt af van de belegging in kwestie. Private markten bieden minder liquiditeit dan de meeste beursgenoteerde beleggingen, en zijn daarom meer geschikt voor langetermijnbeleggers. Daar staat tegenover een meestal hoger rendementspotentieel. Private-marktenbeleggingen waarbij de kasstromen vaak contractueel zijn vastgelegd, leveren doorgaans ook stabiele rendementen op.

Onderstaand vindt u enkele fondsen waarin u via Auréus kunt investeren:

Menu