VerDieping: Economie zonder wieltjes

VerDieping: Economie zonder wieltjes

De sterke economische groei bij een sterk negatieve rente is de grootste verrassing dit jaar. De aandelenmarkt kon niet anders dan stijgen. Volgend jaar gaat het overheidsinfuus er af gaan. Tijd voor economie en markt om te gaan fietsen zonder wieltjes.

Geen stagflatie, maar Consumer Bull

Volgens het IMF komt de wereldwijde economische groei dit jaar uit op 6 procent en volgend jaar op circa 5 procent. Vreemd dat er dan al gesproken wordt over stagflatie. Het slechte nieuws is dat overheden volgend jaar een negatieve bijdrage leveren aan de economische groei.  Niet omdat ze volop bezuinigen, maar het is nu eenmaal moeilijk om de uitzonderlijke uitgaven gedurende de coronacrisis te overtreffen. Gelukkig staat de consument, een veel groter onderdeel van de economie, er goed voor. Er zijn volop vacatures en veel consumenten hebben tijdens de coronacrisis al dan niet noodgedwongen extra kunnen sparen. De huizenprijzen en de aandelenmarkt zijn sterk gestegen. Naast de toegenomen besparingen voelt de consument zich ook rijk. In combinatie met de hoge baanzekerheid, is dit de tijd voor de grotere investeringsbeslissingen in het leven.  In Azië blijft het aantal koopkrachtige consumenten sterk groeien. De komende tien jaar kan daardoor de wereldwijde consumptie verdubbelen. Niet dus de stagflatie van de jaren zeventig, eerder de Consumer Bull van de jaren vijftig.

Investeringshype

Gedurende de coronacrisis zijn er weinig nieuwe fabrieken bijgebouwd. Sinds de Grote Financiële Crisis blijven de investeringen al achter. Nu de vraag stijgt, zijn de voorraden extreem laag en er is sprake van ongekend lange levertijden. Verschillende ketens zijn wel erg lang en kwetsbaar geworden. Bedrijven willen hun voorraden op orde brengen en willen geen nee verkopen in verband met de lange levertijd. Ze moeten daarom investeren in een robuuste toeleveringsketen. Het tekort aan personeel is een extra prikkel om daarnaast te gaan automatiseren en robotiseren. Ook zal er volop geïnvesteerd moeten worden in verband met de energietransitie. Die investeringen komen boven op de herstelplannen die vooral investeren in infrastructuur. Voordeel van al deze investeringen is dat het vaak langjarige projecten zijn met een duidelijk positieve multiplier voor de economie. Niet het moment voor een recessie.

Inflatie zal begin volgend jaar pieken

De inflatie zal begin volgend jaar pieken als de toevoerketens normaliseren en grondstoffenprijzen minder hard stijgen dan dit jaar. Er zijn wel regionale verschillen. In Japan en Europa hoeven centrale banken niet snel te acteren, maar met name in de Angelsaksische wereld blijft een hogere rente lang actueel en daarmee ook de dreiging van renteverhogingen. Uiteindelijk zal de Fed tot 2023 wachten met de eerste renteverhoging. Ook centrale bankiers zijn inmiddels Keynesiaans geworden en zijn liever te laat dan te vroeg.  Het beheersen van inflatie is pas van belang nadat de energietransitie, het creëren van banen en financiële stabiliteit is gerealiseerd. Het blijft een ideale omgeving voor aandelen.

Auréus

Deel dit artikel: