Caja de Groot: nieuwe COO bij Auréus

Caja de Groot: nieuwe COO bij Auréus

Het geheim van een goed vermogensbeheer bestaat uit twee componenten: een goed persoonlijk contact en de basis op orde. Dat persoonlijke contact is uw vaste aanspreekpunt binnen Auréus, iemand die u kunt vertrouwen. Het gaat immers om uw persoonlijke financiën. De basis op orde is minder zichtbaar. U merkt daar pas wat van als er iets fout gaat. Een belangrijk onderdeel daarvan is het beleggingsproces, het hart van de organisatie. Daarnaast zijn er verschillende processen die het beleggingsproces en de mensen die contact hebben met cliënten ondersteunen. Dit is de basis van de organisatie en wordt meestal samengevat met de term operations. Er zijn veel operationele basisprocessen die vrijwel de hele organisatie raken. Veel functies binnen Auréus hebben een duidelijke taakafbakening, maar de taken van operations zijn minder eenduidig en meer divers. Dat vereist mensen die meerdere dingen tegelijk, zorgvuldig kunnen organiseren en uitvoeren. Bij Auréus vormen mensen de kern van wie we zijn en waar we voor staan. Onze mensen staan centraal bij al onze beslissingen en we werken actief aan het creëren van omgeving van hoop, optimisme en doorlopend leren.  We streven naar een open cultuur van waarderen en confronteren. Een gebied waarin we sterk blijven investeren is diversiteit en inclusie. Een gevarieerde vertegenwoordiging over alle functies en niveaus is belangrijk voor ons succes en onze groei. Daarom zijn we verheugd dat juist op het gebied van operations we per 1 mei 2021 een nieuwe Chief Operating Officer (COO) kunnen presenteren in de vorm van Caja de Groot. Hiermee verzekeren we ons ervan dat de basis binnen Auréus op orde blijft. Aan Caja de dankbare taak om ervoor te zorgen dat u daar niets van merkt.

Caja de Groot was hiervoor Compliance Officer en wij hebben het afgelopen jaar als projectleider van haar tomeloze inzet gebruik mogen maken in de lopende systeemintegratie. Als COO is zij eindverantwoordelijk voor de dagelijkse operationele zaken, waarbij ze veel ervaring heeft op gebied als Mifid II, KYC, cliëntovereenkomsten, orderverwerking, geautomatiseerde managementinformatie, risk-rapportage en de jaarlijkse revisie van de cliëntendienstverlening. Verder is ze leidend op het kennisgebied van portfolio managementsystemen en onboarding. Haar kwaliteiten zien wij als complementair met die van de huidige directieleden en voor ons is dit een belangrijke stap in het streven naar de hoogste kwaliteit. Juist door in te zetten op diversiteit geloven wij dat de som der delen sterker is dan het geheel. Wij moedigen meer diversiteit aan, niet omdat het een doel op zichzelf is, maar omdat wij geloven dat we optimaal gebruik moeten maken van ieders capaciteiten. Wij wensen Caja vele jaren veel succes in haar nieuwe rol en zijn er van overtuigd dat ook u de vruchten daarvan plukt.

Auréus

Deel dit artikel: