Financiële planning en beleggen

Hoe we uw doelstellingen analyseren en realiseren

Bij Auréus Rotterdam werkt André Brusse, gecertificeerd financieel planner, in het jaar 2015 uitgeroepen tot financieel planner van het jaar door MFP-organisatie. In dit artikel neemt hij u graag mee in wat Financiële Planning voor u kan betekenen.

Het doel van Financiële Planning is om uw inkomsten en uitgaven zó te verdelen dat er een optimale balans ontstaat tussen uw persoonlijke wensen, financiële mogelijkheden en fiscale wetgeving. Door de opstelling van een persoonlijk financieel plan, maken wij voor u inzichtelijk welke gevolgen lang leven en stoppen met werken hebben op uw Consumptief (netto) Besteedbaar Inkomen (CBI). We houden in ons advies rekening met alles wat speelt rond uw bedrijf, inkomen, vermogen en estateplanning. Het laatste betreft alle vraagstukken rond vererving. We kijken vanuit een totaalbeeld naar wat haalbaar is op basis van uw wensen en doelstellingen.

Wat betekent dat in de praktijk? We nemen mevrouw Elegant (fictief) als voorbeeld om dit beter uit te leggen. Mevrouw Elegant wil graag beleggen voor haar pensioen in haar Holding B.V. Haar pensioen zal de aankomende jaren ingaan zodra zij de verkoop van haar bedrijf heeft gerealiseerd. Zowel in haar Holding B.V. als in privé heeft mevrouw Elegant geld om te beleggen. De wens is om na pensioneren een CBI van totaal € 60.000 netto per jaar te hebben. Dit moet waardevast zijn dus meegroeien met de prijsinflatie. Tegelijk wil zij haar startkapitaal in de B.V. van € 1.000.000 in stand houden.

Onze eerste analyse laat haar zien dat het pensioen minimaal twintig jaar zal worden uitgekeerd in de vorm van een zogenaamde Oudedagsverplichting. Dit is een fiscale pensioenconstructie in haar BV die zorgt voor een bruto uitkering na pensioendatum. Er moet tevens rekening gehouden worden met haar wens om gedurende de eerste tien jaar van haar pensioen een jaarlijkse extra dividenduitkering te ontvangen. Uit haar Financiele Planning blijkt ook dat haar wensen goed kunnen worden gerealiseerd als de belegging jaarlijks een nettorendement heeft van 3,5%. Uit de risicoinventarisatie blijkt dat haar risicocapaciteit ‘neutraal’ is.
Om een goed beeld te krijgen van het risico en de kans dat de doelstellingen worden gerealiseerd bij een neutraal risicoprofiel, hebben we 1.000 economische scenario’s doorgerekend. Daarmee krijgen we inzicht in de mogelijke ontwikkeling van het vermogen onder al deze economische scenario’s. In bovenstaande grafiek worden de scenario’s weergegeven.

Op de horizontale as staat de tijd, beginnend op dit moment en eindigend in het opgegeven doeljaar. De lichtblauwe lijnen geven ieder één mogelijk scenario van de ontwikkeling van uw vermogen weer. Het lange termijn risico is dat mevrouw Elegant haar doelstellingen niet haalt. De doelstelling om in twintig jaar tijd in ieder geval het pensioengeld uit te keren, de doelstelling het dividend uit te keren gedurende tien jaar en doelstelling haar inleg te behouden. Voor de neutrale belegging zijn de haalbaarheidskansen van de doelen als volgt:

Uit de analyse blijkt dat met een neutraal beleggingsprofiel de uitkeringsdoelstelling van €60.000 per jaar netto gedurende twintig jaar met een kans van 58% te realiseren is. Bij een offensief profiel is de kans de eindstreep te halen 67%. Ons advies is om een deel van de belegging offensief te beheren en een deel neutraal. Daarnaast is het advies voldoende liquide spaargeld aan te houden om de eerste jaren ruim rond te komen.

Zijn we er daarmee? Uiteraard niet. Om de doelstellingen van mevrouw Elegant te halen is het van belang deze regelmatig te evalueren. Daarbij wordt alles weer onder de loep genomen. Doelstellingen, scenario-analyses en resultaten van de beleggingen, want zonder inzicht geen uitzicht.

Deel dit artikel:

Bekijk ook:

Menu