Auréus Investmens Equities Blue Chips Portefeuille

AIEBC

In dit whitepaper leest u meer over:

  • Het beleggingsbeleid van het fonds
  • De beleggingsfilosofie
  • Het eigen risicoconcept
  • Het beleggingsuniversum
  • De rol van de benchmark
  • De eigen definitie van duurzaamheid

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.

Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers in het fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het fonds financiële risico's zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie, en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico's en/of deze risico's passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop van hun deelname in het fonds of opheffing van het fonds minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.