• Vertrouwd, lokaal en persoonlijk betrokken
 • Toekomstbestendig vermogensbeheer
 • Onderscheidende portefeuilles met vastgoed en private equity beleggingen

Markt-factor benadering:
kracht door eenvoud

Voor wie:

 • Voor iemand die de index wil verslaan, zonder veel extra risico te nemen
 • Voor iemand die maximale spreiding wil bereiken, met zo min mogelijk transacties
 • Voor iemand die niet gelooft in het timen van de markt, maar waar het gaat om de tijd in de markt.
Schermafbeelding 2021-08-30 om 23.12.29

In een portefeuille die is gebaseerd op de markt-factor benadering worden aandelen verdeeld over een deel markt en een deel factorbeleggingen. Het marktdeel wordt ingevuld met fiscaal efficiënte fondsen. In tegenstelling tot bij veel andere ETF’s en indexfondsen lekt er door die transparante structuur geen buitenlandse bronbelasting weg. In het factordeel wordt in aandelen belegd die zijn geselecteerd op basis van vijf verschillende eigenschappen waarvan op basis van wetenschappelijk is aangetoond dat ze op lange termijn na kosten een structurele premie bieden boven het marktrendement. Dit zijn de factoren waarde, omvang, momentum, lage volatiliteit en kwaliteit, die elk gelijk gewogen worden opgenomen binnen het factordeel.

Deze combinatie van markt en factor is volgens ons in staat om elke passieve belegging (lees de index) na kosten te verslaan, zonder dat er op voorhand sprake is van een al te grote afwijking van die index. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen in deze portefeuilles ook obligaties en alternatieven worden opgenomen. Daarbij wordt een wereldwijde spreiding gehanteerd en wordt er uitsluitend belegd in risicomijdende obligaties. Binnen obligaties wordt voor het overgrote deel het valutarisico afgedekt naar euro. De rol van obligaties in deze portefeuille is dat zij dienen als een buffer op het moment dat de aandelenmarkt onder druk staat.

Verder wordt er in deze portefeuille waarde toegevoegd door regelmatig het gewicht in aandelen en obligaties weer terug te brengen op het oorspronkelijke niveau. Dit herbalanceren van de portefeuille is een automatisch proces van laag kopen, hoog verkopen. In de praktijk blijkt dat beter te werken dan partijen die proberen de markt te ‘timen’. Het resultaat is een efficiënte portefeuille, waarin de kosten laag worden gehouden, ook door het aantal transacties te beperken. Door deze benadering is de markt-factor-portefeuille in staat om op lange termijn het overgrote deel van de traditioneel ingevulde vermogensbeheerportefeuilles te verslaan, zonder veel meer risico te nemen dan in een marktportefeuille.

Actieve benadering:
winnen door niet te verliezen

Voor wie:

 • Voor iemand waarvoor rendement gecorrigeerd voor risico belangrijker is dan het volgen van de index.
 • Voor iemand die een portefeuille zoekt die zich snel aanpast aan de veranderende wereld.
 • Voor iemand die hecht aan onderbouwde en actieve keuzes in een portefeuille.

Schermafbeelding 2021-08-30 om 23.15.13

In de actieve benadering staat de hele portefeuille in dienst van de doelstelling om een betere risico/rendementsverhouding te bereiken dan een marktportefeuille. Dat betekent dat deze portefeuille flexibel moet kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. Hoewel ook wij ervan overtuigd zijn dat het ‘timen’ van de markt bijzonder lastig is, geloven we wel dat er een onderscheid is te maken tussen aantrekkelijke beleggingen en minder aantrekkelijke beleggingen. Het kan zelfs voorkomen dat een bepaalde categorie zo onaantrekkelijk is dat er helemaal niet in wordt belegd. Uitgangspunt is dan ook dat beleggingsdwang zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Dat betekent ook dat er flexibiliteit is in de beleggingsmix. Er zijn periodes dat risicovolle obligaties een prima alternatief zijn voor aandelen. Tegelijkertijd hebben alternatieve aandelenfondsen soms het karakter van een obligatieportefeuille, terwijl die wel in staat zijn om een positief rendement te behalen. Het actieve karakter van deze portefeuille zit verder in de aandacht voor de implementatie. Voortdurend wordt er gekeken welk fonds de beste invulling is voor elk onderdeel van de portefeuille.

Daarbij ligt de nadruk op actieve fondsen, maar het is ook mogelijk dat een passieve indexbelegging een beter alternatief is. Voor zover mogelijk is dit beleggingsproces gestructureerd en geautomatiseerd, wat zorgt voor een consistent goed resultaat. Door naast beursgenoteerde beleggingen ook private beleggingen op te nemen, draagt dit bij aan de doelstelling om de bewegelijkheid van de portefeuille te beperken. Ook zorgen private beleggingen voor meer mogelijkheden om te spreiden en om een extra premie te incasseren als vergoeding voor de lagere liquiditeit. De grotere stabiliteit die deze portefeuille nastreeft, betekent ook dat verliezen veelal worden beperkt op het moment dat koersen hard dalen. Dat zorgt voor rust bij beleggers, waardoor die minder snel geneigd zijn om de fout te maken door juist op de verkeerde momenten de portefeuille te liquideren.

Individuele benadering:
beleggen met het beste team

Voor wie

 • Voor iemand die binnen de risicoparameters streeft naar een zo hoog mogelijk rendement ten opzichte van de index.
 • Voor iemand die maximale transparantie eist en wil weten in welke bedrijven wordt belegd
 • Voor iemand die een portefeuille wil die hoofdzakelijk bestaat uit individuele aandelen waarbij de focus ligt op kwaliteit en groei.
Schermafbeelding 2021-08-30 om 23.17.59

Het rendement op de aandelenmarkt wordt in de praktijk gerealiseerd door een kleine groep aandelen. Op ongeveer de helft van alle aandelen wordt per saldo geld verloren. Om die verliezen goed te maken is de winst op 40 procent van de totale aandelenmarkt vereist. Minder dan 10 procent van alle aandelen zorgt voor het positieve totaalrendement. De individuele benadering is erop gericht om die aandelen te selecteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd en kwantitatief proces waarbij uit een groot universum die aandelen worden gefilterd die voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria. De nadruk ligt op zaken als omzet- en winstgroei, maar ook op gezonde balansverhoudingen. De bedrijven die het hoogste rendement behalen op het geïnvesteerde vermogen worden geselecteerd, mits er sprake is van een redelijke waardering.

De combinatie van het beleggen in bedrijven met een hoge kwaliteit, waarbij het management zich meer als eigenaar opstelt, maar waar er tegelijkertijd sprake is van een aantrekkelijke waardering zorgt voor een selectie van bedrijven die voor de lange termijn onderdeel kunnen zijn van de portefeuille. Het aandelendeel van de portefeuille bestaat voor 70 procent uit deze individuele selectie. De overige 30 procent bestaat uit de beste beleggingsfondsen op het gebied van opkomende markten, Pacific en small/caps.

Deze portefeuille probeert niet de markt te ‘timen’. De enige vorm van markttiming is door te automatisch te herbalanceren op het moment dat de verdeling tussen aandelen en obligaties door rendementsverschillen uit het lood is geslagen.  Door voor een groot deel gebruik te maken van individuele aandelen worden de indirecte kosten laag gehouden, verder geeft deze portefeuille ook een goed inzicht in de bedrijven die bijdragen aan het totale rendement van de portefeuille. Deze transparantie wordt verder verbeterd door inzicht te geven in een regio- en sectorverdeling. Omdat er sprake is van een geconcentreerde doch voldoende gespreide portefeuille van circa 35 individuele bedrijven behoudt de belegger altijd het overzicht.

SRI-Impact benadering:
beleggen voor de toekomst

Voor wie:

 • Voor iemand die niet alleen streeft naar een financieel rendement, maar ook naar een positief maatschappelijk rendement.
 • Voor iemand die actief wil participeren in de kansen die worden geboden door structurele maatschappelijke veranderingen.
 • Voor iemand die een portefeuille zoekt met de beste duurzame bedrijven waarbij controverses worden uitgesloten.
Sustainable_Development_Goals

Beleggingen die een positieve meetbare impact hebben op mens, maatschappij en milieu worden wel gezien als impactbeleggingen. Dit is het jongste en snelst groeiende segment binnen duurzaam beleggen. Waar duurzaam beleggen is ingesteld op onderhoud en behoud, is impactbeleggen gericht op een positieve verandering. Nu is het financiële rendement van een belegging eenvoudig te meten, maar voor het maatschappelijke rendement lijkt dat een stuk lastiger. Daarvoor moet immers de bijdrage aan een transitie naar een betere wereld worden gemeten.

Het is niet zo vreemd dat een deel van die impact zichtbaar wordt in een beter rendement dan de markt. Immers door problemen op te lossen wordt er toegevoegde waarde geleverd wat resulteert in een bovengemiddeld rendement. Elke ondernemer zal dit bekend voorkomen. Ze zijn meestal gestart met het oplossen van een bepaald probleem en aan de geboden oplossing kunnen ze goed verdienen. Impactbeleggen begint dus bij het definiëren van het probleem dat je wil oplossen. Er zijn echter veel problemen om op te lossen, dus het is noodzakelijk om een selectie te maken. Een selectie waar bovendien ook in kan worden belegd. Nu zijn er op dit moment meerdere crisis waar veel individuele bedrijven hard werken aan een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de klimaat-, milieu-, energie-, water-, voedsel- en de gezondheidscrisis. Via specifieke beleggingsfondsen is het mogelijk om deze bedrijven in portefeuille te nemen. De verschillende crises hangen met elkaar samen.

In het oplossen van de genoemde crises ligt ook de sleutel voor het oplossen van bijvoorbeeld de inkomens- en welvaartscrisis of de vluchtelingencrisis. Om toch voldoende spreiding te bereiken bestaat de kern van de portefeuille uit bedrijven die hoog scoren op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent dat driekwart van alle bedrijven niet in aanmerking komen om in de kern van de portefeuille te worden opgenomen, waarmee elke controverse wordt uitgesloten. Ook op obligatiegebied is er veel mogelijk binnen een SRI-impact portefeuille. Daar is men volop bezig met een vergroening van de obligatiemarkt via greenbonds of social impact bonds, maar ook bijvoorbeeld fondsen op het gebied van microkredieten of voor het financieren van alternatieve energie zijn projecten die een positieve maatschappelijke impact combineren met een goed financieel rendement.

Deze portefeuille belegt vooral in structurele trends en doet dus niet aan het ‘timen’ van de markt. De markt zorgt er echter wel voor dat voortdurend moet worden gekeken of de trends nog wel belegbaar zijn, bijvoorbeeld omdat waarderingen soms door kunnen schieten in populaire thema’s. Verder zijn veel van deze fondsen ook relatief nieuw hetgeen extra aandacht vergt bij de selectie van deze fondsen. Het resultaat is een portefeuille die verder gaat dan de typische duurzame portefeuille, die een sterk positieve maatschappelijke impact heeft, maar tegelijkertijd geen cent weggeeft van het rendement. Sterker nog, het is onze overtuiging dat deze benadering op termijn kan bijdragen aan een bovengemiddeld financieel rendement.

Heeft u interesse in vermogensbeheer?

Neem nu vrijblijvend contact op en ontvang tijdelijk gratis het boek “Thematisch beleggen – In de wereld na het Coronavirus”.

Neem contact op